Marka Yapılandırma


Markalaşma bir firmanın en stratejik yatırımlarından biri konumundadır. Bu nedenle markalaşmayı yalnızca isim, sembol, tasarım ya da bunların kombinasyonunun geliştirilmesi ile sınırlı olarak ele almak, bu stratejik yatırım alanında son derece riskli bir girişim anlamına gelmektedir.

Marka yaratmak markaya kişilik kazandırmaktır. Benzer ürünleri ya da hizmetleri diğer ürün ya da hizmetlerden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır.

Rekabet koşullarının yoğun olduğu ve bu rekabetin kıyasıya devam ettiği günümüzde firmalar varlıklarının devam ettirebilmek, rakiplerinin arasında sıyrılıp farklılaşabilmek için yoğun arayışlar içindedirler. Bu arayışın Kurum ve ürün bazında markalaşma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Markayı diğerlerinden ayıran bir markayı oluşturan ve tüketicinin bir markayı tercih etmesini sağlayan marka özünün açığa çıkartılması sonucunda marka kişiliği, marka imajı, marka sadakati, marka değeri ve marka tercihi gibi unsurları giderek önem kazanmaktadır. Bu unsurlar markanın iletişim planlamasından marka yönetim etkinliğinin değerlendirilmesine kadar stratejik marka yönetiminin tüm aşamalarında ön plana çıkmaktadır. Markanızla bütünlük arz eden stratejiler üreterek günümüz rekabet ortamında Markanızın sağlam ve itibarlı yer edinmesinde en etkili çalışmaları gerçekleştirir.

Markanıza yönelik Stratejiler geliştirirken; markanızın devam ettirilebilir rekabet avantajını elde etmesi, hedef tüketicinizi tanımlama ve tüketicinin markanızdan sağlayacağı yararları sunarak tüketici iletişiminin sağlama görevlerini eksiz ve fark yaratarak yerine getirir